Hållplatsen Häststigen på Håkansbölevägen flyttas 14.12

Hållplatsen Häststigen (V9420) på Håkansbölevägen flyttas ca 150 meter framåt i körriktningen (mot Ring III) på måndag morgon 14.12. Linjer 518 till Ilmala, 562, 572 och 587 till Mellungsbacka, 588 till Västersundom, 717 och 718 till Järnvägstorget, 719 mot Sottungsby samt närbuss 713 använder hållplatsen.

Hållplatsen Häststigen (V9420) på Håkansbölevägen flyttas ca 150 meter framåt i körriktningen (mot Ring III) tidigt på måndag morgon 14.12.

Linjer 518 till Ilmala, 562, 572 och 587 till Mellungsbacka, 588 till Västersundom, 717 och 718 till Järnvägstorget, 719 mot Sottungsby samt närbuss 713 använder hållplatsen.

Hållplatsen flyttas för ca fem månader på grund av byggande av gång- och cykelled. I samband med detta rivs Häststigens lättrafikbro.

På grund av broarbetet har linjerna i Håkansböle avvikande rutter på kvällen och natten 15-16.12. Länk till ett skilt meddelande.

kartta siirtyvästä pysäkistä V9420