Hållplatsen Otstranden på Otnäsvägen flyttas 7.12

Hållplatsen Otstranden på Otnäsvägen (E2204) flyttas ca 50 meter framåt i körriktningen (mot Granövägen) på måndag 7.12.

Hållplatsen Otstranden på Otnäsvägen (E2204) flyttas ca 50 meter framåt i körriktningen (mot Granövägen) på måndag 7.12 p.g.a. snabbspårvägsbygget. Linjerna 552 mot Malm, 555 till Kägeludden och nattlinje 108N till Kampen använder hållplatsen.

Kartta siirtyvästä pysäkistä E2204