Hållplatsen Bolarskogsgatan flyttar 16.12

Hållplatsen Bolarskogsgatan (E4329) på Bolarskogsgatan efter att man svängt från Finnovägen omplaceras på onsdag 16.12 ca 100 meter framåt i körriktningen (mot Kvisbacka)

Hållplatsen Bolarskogsgatan (E4329) på Bolarskogsgatan efter att man svängt från Finnovägen omplaceras på onsdag 16.12 ca 100 meter framåt i körriktningen (mot Kvisbacka).

Linjerna 125 och 125K till Hagalund, 531 till Mattby samt nattlinjerna 125N och 134N till Kampen använder hållplatsen.

Omplaceringen är tillfällig och görs p.g.a. gatubygge.

Kartta siirtyvästä pysäkistä