Rutten för stomlinje 550 ändras i Åggelby 1.1.2021

Rutten för stombuss 550 ändras i Åggelby fredagen den 1 januari 2021. När Norrtäljevägen öppnas för trafik, trafikerar linjen inte längre den avvikande rutten via Brofogdevägen. Linjen får också nya hållplatser på Norrtäljevägen.

När Norrtäljevägen öppnas för kollektivtrafik läggs ner den avvikande rutten som går via Brofogdevägen. Linjen får två nya hållplatser Borstmakarvägen (H3164 och H3165) som ligger på Norrtäljevägen. Samtidigt dras in hållplatserna Åggelby torg (H3118 ja H3119) och i riktning mot Östra hållplats Norrtäljevägen (H3152).

Runkolinja 550 ajaa Norrtäljentietä Käskynhaltijantielle