Tidtabellen för U-linje 280 ändras 31.12. och 7.1

Det blir ändringar i de turer på U-linje 280 som trafikeras av Oy Pohjolan Liikenne Ab 31.12 och 7.1

Det blir ändringar i de turer på U-linje 280 som trafikeras av Oy Pohjolan Liikenne Ab 31.12 och 7.1

Fr.o.m. torsdag 31.12 körs inte följande natturer:
1.05 från Kampen (har körts från söndag till torsdag)
2.00 från kampen (har körts fredagar och lördagar)
0.40 från Veikkola (har körts fredagar och lördagar)

Fr.o.m. lördag 2.1. körs följande nya turer:
9.00 från Kampen (körs lördagar)
8.20 från Veikkola (körs lördagar)

Större förändringar till linjens tidtabell blir det fr.o.m. torsdag 7.1. På vardagar ett tiotal turer i vardera riktningen slutar. På veckosluten är nedskärningar mindre.

På torsdag 7.1 återinförs de turer som körs bara skoldagar samt turer som körs av J. Vainion Liikenne som har haft ett uppehåll sedan 26.12.

Ändringarna syns i Reseplaneraren fr.o.m. 31.12. Där lönar det sig att söka med rätt datum. U-linjernas tidtabeller kan man även söka i Matkahuoltos tidtabellssökning.
Tidtabellen för linje U280 fr.o.m. 7.1.2021 i pdf-format

Eftersom tidtabellerna bekräftades sent kommer det att finnas brister i tidtabeller på hållplatserna i början av året.

I Reseplaneraren kan man även granska alternativa förbindelser t.ex. med linjer 243 Esbo centrum – Veikkola och U275 Alberga – Veikkola (- Nummela).

U-linjer riktas utanför HRT-området och HRT har gjort ett linjespecifikt avtal om HRT-biljetternas giltighet inom HRT-området. Merparten av U-linjerna är marknadsbaserade där trafikidkaren beslutar om trafiken.