Söndagstrafik på trettondagen 6.1

På onsdag 6.1 körs enligt söndagstidtabeller. Avvikelserna är möjliga på U-busslinjerna.

Vår kundservice på trettondagen

Vår kundservice betjänar på numret 09 4766 4000 kl. 9.30-17.

Serviceställen på Järnvägstationen och Östra centrums metrostation är stängda.