Linje 739 har avvikande rutt mellan Alkärr och Norra Nissbacka kvällstid 27 och 28.1

Linje 739 har avvikande rutt mellan Alkärr och Norra Nissbacka onsdag och torsdag 27 och 28.1 fr.o.m. kl. 19 till slutet av trafiken. Linjen kör inte över Alkärrsvägens motorvägsbro p.g.a. broreparation.

Linje 739 har avvikande rutt mellan Alkärr och Norra Nissbacka onsdag och torsdag 27 och 28.1 kvällstid fr.o.m. kl. 19 till slutet av trafiken. Orsak är en broreparation vid Alkärrsvägens bro.

Linjen körs i båda riktningar via Vikarvägen, Sibbovägen och Lahtisvägen. Ur bruk är hållplatser vid Alkärrsvägen och Lahtisvägen: mot Nissbacka Haapalavägen (V8510), Åvägen (V8638) och Braxvägen (V8611) samt mot Korso Långreven (V8635), Åvägen (V8639) och Haapalavägen (V8511).

Bussarna stannar inte vid hållplatser längs undantagsrutten.

Första avvikande avgången är från Järnvägstorget båda kvällar kl. 18.03 och från Norra Nissbacka kl. 19.53.

På morgonen körs igen normalt.

Den här avvikelsen som är i kraft bara en del av dygnet syns inte i Reseplaneraren.

På kartan med rött ruttavsnittet och hållplatserna som uteblir:

Kartta linjan 739 poikkeusreitistä Sipoontien kautta