Linjerna 532 och 533 tillbaka till egen rutt i Mattby fr.o.m. 1.2

Linjerna 532 och 533 återvänder till Mattsgatan på måndag 1.2. Finnviksvägens ruttavsnitt och Fisketorpets ändhållplats uteblir för dessa linjer.

Linjerna 532 och 533 återvänder till Mattsgatan på måndag 1.2. Avgångshållplatsen Mattkorset (E3103) och ankomsthållplatsen Fiskar-Matte (E3115) tas i bruk.

Ur bruk tas hållplatserna på Finnviksvägen och Fiskarvägen Fiskelyckan (E3142/E3136), Tunnvägen (E3177/E3140) samt tillfälliga ändhållplatsen Fisketorpet (E3143).

Linjens 532 rutt fr.o.m. 1.2 i Reseplaneraren
Linjens 533 rutt fr.o.m. 1.2 i Reseplaneraren

Linjerna har haft avvikande rutt i Mattby sedan augusti 2020 på grund av ett byggarbete.