Linje 909/K till egen rutt i Evitskog 1.2. Små tidtabellsändringar även för linje 906

Evitskogsvägens reparation är färdig och linjer 909 och 909K tar igen egen rutt fr.o.m. 1.2. Bussarna kör inte längre via Juusjärvivägen och Solviksvägen. Små förändringar i tidtabellen, även för linje 906.

Evitskogsvägens reparation är färdig och linjer 909 och 909K tar igen egen rutt fr.o.m. måndag 1.2. Bussarna kör inte längre via Juusjärvivägen och Solviksvägen, och hållplatserna längs undantagsrutten uteblir.

Det blir små förändringar i tidtabellen, även för linje 906. Tre avgångar tidigareläggs med 2-3 minuter och en avgår två minuter senare än tidigare.

Rutter och tidtabeller finns i Reseplaneraren. Länk till utskrivbara tidtabeller fr.o.m. 1.2 (pdf-format)

Karta över rutten längs Evitskogsvägen och ruttavsnittet som uteblir