Små ändringar i U-linjernas 455-457 veckoslutstidtabeller fr.o.m. 9.1

U-linjernas 455, 455A, 456A, 456N, 457 och 457A veckoslutstidtabeller ändras något fr.o.m. lördag 9.1.

U-linjernas 455, 455A, 456A, 456N, 457 och 457A veckoslutstidtabeller ändras något fr.o.m. lördag 9.1.

Nya tidtabeller syns i Reseplaneraren och på trafikidkarens nätplats (länk till utomstående nätplats, på finska)

Dessutom ändrades U-linjernas 455 och 455A vardagstidtabell 7.1. Länk till ett separat meddelande.