Hållplatsen Evabacken på Bölegatan flyttas 22.1

Hållplatsen Evabacken (H2096) på Bölegatan flyttar tillfälligt ca 100 meter framåt i körriktningen (mot Bölebron) på fredag 22.1. Linjerna 23, 23N, 50, 59 och 518 mot Böle station använder hållplatsen.

Hållplatsen Evabacken (H2096) på Bölegatan flyttar tillfälligt ca 100 meter framåt i körriktningen (mot Bölebron) på fredag 22.1. Linjerna 23, 23N, 50, 59 och 518 mot Böle station använder hållplatsen.

Flyttningen görs p.g.a. ett grävarbete och den beräknas ta en vecka.

kartta siirtyvästä pysäkistä H2096