Hållplatsen Vichtisvägen på Eliel Saarinens väg flyttas 13.1

Hållplatsen Vichtisvägen (H1627) på Eliel Saarinens väg i Södra Haga flyttas på onsdag morgon 13.1 ca 200 meter bakåt i körriktningen, närmare Djurberget. Linjerna 52 till Munksnäs och 552 till Otnäs använder hållplatsen.

Hållplatsen Vichtisvägen (H1627) på Eliel Saarinens väg i Södra Haga flyttas tidigt på onsdag morgon 13.1 ca 200 meter bakåt i körriktningen, närmare Djurberget.

Linjerna 52 till Munksnäs och 552 till Otnäs använder hållplatsen.

Snabbspårvägsarbeten är bakom ändringen och hållplatsen beräknas vara tillfälligt flyttad i ca två månader.

Kartta siirtyvästä pysäkistä H1627