Tågen stannar inte i Ilmala natten mellan 23.1 och 24.1 kl. 23.35 - 5.45

L-, I- och P-tågen stannar inte i Ilmala natten mellan lördag och söndag 23.-24.1 kl. 23.35 - 5.45 på grund av spårarbeten. Samtidigt är spår 9-11 i Böle och spår 14-19 vid centralstationen ur bruk.

L-, I- och P-tågen stannar inte i Ilmala natten mellan lördag och söndag 23.-24.1 kl. 23.35 - 5.45 på grund av spårarbeten.

Dessa tåg avgår från avvikande spår i Böle eftersom spår 9, 10 och 11 är stängda. Tågen i riktning mot Hoplax avgår från spår 8 och tåg mot Helsingfors från spår 7.

Även spår 14-19 vid centralstationen är stängda. Tågen som vanligtvis avgår från dessa spår använder andra spår.

Tåg som inte stannar i Ilmala finns i Reseplaneraren. Däremot visar Reseplaneraren de vanliga avgångsspåren och förändringarna uppdateras inte i realtid i Reseplaneraren. Även andra spårändringar är möjliga.

Alternativa förbindelser från Ilmala:

Från Ilmala (hållplats Ilmalabrinken eller Ilmalatorg) med buss 23 till Böle station där byte till tåg.

Obs! Hållplats Ilmalatorg i riktning mot Böle har flyttats bakåt ca 100 m 1.12. Läs mer här.