K- och P-tågtrafiken återgår till det normala på kvällen 5.2. Tågen stannar igen vid alla mellanliggande stationer.

K- och P-tågtrafiken återgår till det normala. Tågen stannar igen vid alla mellanliggande stationer.

Uppdaterad 5.2 kl. 21.47:

K- och P-tågtrafiken återgår till det normala. Tågen stannar igen vid alla mellanliggande stationer.