Ändringar i hållplatser för närbuss 149 vid Pikkulaiva i Esboviken 1.2

Trafikarrangemangen vid köpcentret Pikkulaiva i Esboviken har ändrats i början av februari. Närbuss 149 gör sin länk framför köpcentret i annan riktning än tidigare.

Trafikarrangemangen vid köpcentret Pikkulaiva i Esboviken har ändrats i början av februari. Närbuss 149 gör sin länk framför köpcentret i annan riktning än tidigare. Hållplatsen E4060 blev ersatt med hållplats E4059 som ligger mittemot. Även hållplats Esboviksporten (E4004) på Stensviksvägen har tagits i bruk för närbussen.

Körrutten för närbuss 148 ändrades också något, men detta påverkade inte hållplatser.

Kuva lähibussin 149 uudesta reitistä Pikkulaivan luona