Linjens 70 hållplats Operan på Runebergsgatan flyttar 25.2

Hållplatsen Operan (H1332) på Runebergsgatan i Tölö flyttas på torsdag 25.2 cirka 100 meter framåt i körriktningen (mot Tölö torg). Linje 70 mot Kampen använder hållplatsen. Arrangemanget görs på grund av gatuarbeten.

Hållplatsen Operan (H1332) på Runebergsgatan i Tölö flyttas på torsdag 25.2 cirka 100 meter framåt i körriktningen (mot Tölö torg). Linje 70 mot Kampen använder hållplatsen. Arrangemanget är tillfälligt och görs på grund av gatuarbeten.

Som ersättande hållplats kan man även använda föregående hållplats H2185, som ligger på andra sidan av Mannerheimvägen.

Det omfattande projektet heter Kasin katutyöt (”Åttans gatuarbeten”). I Tölö grundrenoveras delar av Caloniusgatan, Runebergsgatan och i Berghäll delar av Helsingegatan. Länk till HRT:s meddelande om projektets inverkan i synnerhet på spårtrafiken senare på våren och sommaren. Länk till projektets nätplats (till stor del på finska, länken leder utan för denna nätplats)

Kartta siirtyvästä pysäkistä Ooppera Runeberginkadun puolella Kampin suuntaan