Nattlinje 85N har avvikande rutt i Brändö fr.o.m. 3.2.

Nattlinje 85N har avvikande rutt i Brändö fr.o.m. natten mellan 3 – 4.2. Linjen körs mot centrum via Risto Rytis väg och Brändövägen i stället för Österleden p.g.a. arbeten vid Skepparvikens anslutning.

Nattlinje 85N har avvikande rutt i Brändö fr.o.m. natten mellan 3 – 4.2. Linjen körs mot centrum rutten Skepparvikskroken – Stugövägen – Risto Rytis väg – Brändövägen – Österleden.

Österledens hållplatser Stugö (H4002) och Brändö (H4000) uteblir för den här linjen. Linjen använder hållplatserna längs undantagsrutten.

Avvikelsen görs p.g.a. arbeten vid Skepparvikens anslutning och de beräknas pågå till november.

Rutten österut ändras inte, linjen körs fortfarande längs Österleden mot Degerö.

Karta över avvikande rutt för 85N i Brändö mot stan