Tidtabeller för alla spårvägslinjer ändras 6.4

Tidtabeller för alla spårlinjer ändras tisdag 6.4 när nya Eirastrandens bana tas i bruk.

Tidtabeller för alla spårlinjer ändras tisdagen efter påsken den 6.4 när nya Eirastrandens bana tas i bruk. Turintervallen på linjer 4 och 10 under rusningstid blir 7-8 minuter i stället för nuvarande 6 minuter som sparåtgärd enligt trafikeringsplanen. För övrigt gäller ändringarna i huvudsak avgångstider och uppskattade hållplatstider.

Linje 5 till Skatuddens terminal trafikeras inte tills vidare. Länk till ett skilt meddelande..

Länk till ett skilt meddelande om ruttförändring på linje 6, indragning av linje 6T och undantagsrutt för linje 7 fr.o.m. 6.4.