Hållplatserna Kalevaängen i Norra Hagalund flyttar till Siarvägens sida 10.3

Hållplatserna Kalevaängen (E2072 och E2079) på Kalevalavägen i Norra Hagalund flyttas till Siarvägens sida 10.3. Tillfälliga arrangemanget uppskattas pågå till början av augusti. Linje 111 använder hållplatserna.

Uppdaterad 23.4: Hållplatserna uppskattas nu vara omplacerade till början av augusti i stället för maj såsom tidigare meddelats

Hållplatserna Kalevaängen (E2072 och E2079) på Kalevalavägen i Norra Hagalund flyttas till Siarvägens sida på onsdag 10.3. Arrangemanget görs på grund av ett gatuarbete och uppskattas pågå till början av augusti. Linje 111 använder hållplatserna.

Kartta siirtyvistä pysäkeistä