Hållplatsen Hästskon i Alberga tas ur bruk 25.3.

Hållplatsen Hästskon (E1170) i Alberga tas tillfälligt ur bruk på grund av gatubygge på torsdag 25.3. Linjerna 113/N, 202 och 502 använder hållplatsen mot Alberga terminal.

Hållplatsen Hästskon (E1170) i Alberga tas tillfälligt ur bruk på grund av gatubygge på torsdag 25.3. Linjerna 113, 113N, 202 och 502 använder hållplatsen mot Alberga terminal.

Närmaste hållplatser finns på Bergansvägen (Bergansgränden, E1169) och i Alberga terminal. Hållplatsen är stängd uppskattningsvis till början av juli.