Hållplatsen Bågsträngsvägen på Kånalavägen stängd fr.o.m. 29.3. Tillfällig hållplats i bruk 1.4

Hållplatsen Bågsträngsvägen på Konalavägen mot Malmgård (H1527) stängdes p.g.a. ett brådskande vattenförsörjningsarbete på måndag morgon 29.3. Linjerna 36, 38, 39/N och 51 använder hållplatsen. En ersättande hållplats tas i bruk 1.4.

Hållplatsen Bågsträngsvägen på Konalavägen mot Malmgård (H1527) stängdes p.g.a. ett brådskande vattenförsörjningsarbete på måndag morgon 29.3.

Linjerna 38 till Nybacka, 39, 39N och 51 mot Malmgård samt närbuss 36 använder hållplatsen.

Som ersättande hållplatser kan man använda föregående hållplats Sockenbacka station (H1525) och Kokkoberget (H1529).

En tillfällig hållplats tas i bruk på torsdag 1.4. cirka 100 meter bakåt i körriktningen (mot Sockenbacka station). Arrangemanget uppskattas pågå cirka tre veckor.

Kartta tilapäisesti suljetusta pysäkistä