Hållplatsen Jupperin koulu i Sveins ur bruk fr.o.m. 29.3

Hållplatsen Jupperin koulu (E1459) på Sveinsgatan i Esbo tas tillfälligt ur bruk fr.o.m. 29.3. Linje 214 mot Alberga har använt hållplatsen.

Uppdaterad 5.5: Hållplatsstängingen uppskattas nu pågå fram till slutet av maj

Hållplatsen Jupperin koulu (E1459) på Sveinsgatan i Esbo tas tillfälligt ur bruk på grund av ett rivningsarbete fr.o.m. 29.3. Linje 214 mot Alberga har använt hållplatsen. Föregående hållplats är Höglandsvägen (E1477) på Dalsvikvägen och nästa hållplats heter Sveins (E1458) på Sveinsgatan.

Hållplatsen uppskattas vara stängd till slutet av maj.