Hållplatsen Svedjedalen i Övre Sökö flyttas 31.3

Hållplatsen Svedjedalen (E4113) på Övergårdsvägen flyttas tillfälligt ca 150 meter framåt i körriktningen (mot Esboviksvägen) på onsdag 31.3. Linjerna 147/A/N, 148, 542, 543 och 544 mot Esboviken använder hållplatsen.

Uppdaterad: till slutet av augusti.
Hållplatsen Svedjedalen (E4113) på Övergårdsvägen flyttas tillfälligt ca 150 meter framåt i körriktningen (mot Esboviksvägen) på onsdag 31.3.

Linjerna 147/A/N, 148, 542, 543 och 544 mot Esboviken använder hållplatsen.

Hållplatsen flyttas p.g.a. gatubygge och den uppskattas vara flyttad till slutet av augusti. Hållplatsen åt motsatt håll (E4112) har också varit tillfälligt omplacerad sedan november. Den beräknas nu kunna flytta tillbaka i slutet av juni.

Kartta siirtyvästä pysäkistä