Hållplatsen Kirstiåsen i Södrik ur bruk fr.o.m. 1.4

Hållplatsen Kirstiåsen (E6108) i korsningen av Kirstivägen och Sunavägen tas tillfälligt ur bruk på torsdag 1.4. Linjerna 118, 134/N, 136, 169, 213/N, 224 och 235N mot Esbo station använder hållplatsen.

Hållplatsen Kirstiåsen (E6108) i korsningen av Kirstivägen och Sunavägen tas ur bruk på grund av ett byggarbete på torsdag 1.4. Linjerna 118, 134/N, 136, 169, 213/N, 224 och 235N mot Esbo station använder hållplatsen.

Som ersättande hållplats kan man använda föregående hållplats Kirstibacken (E6101, andra linjer men varken 136 eller närbuss 169) som ligger ungefär 200 meter bort. Alla linjer stannar vid följande hållplats Edparken (E1607).

Hållplatsen uppskattas vara stängd till början av november.

Kartta poistuvasta ja korvaavista pysäkeistä