Hållplatsen Tunnelvägen i Södra Haga flyttas 17.3

Hållplatsen Tunnelvägen (H1648) i Södra Haga flyttas tillfälligt cirka 80 meter bakåt i körriktningen (mot Backåkersplatsen) på onsdag 17.3. Linjerna 40 till Elielplatsen, 41 till Kampen, 52 till Munksnäs och 552 till Otnäs använder hållplatsen.

Hållplatsen Tunnelvägen (H1648) i Södra Haga flyttas tillfälligt cirka 80 meter bakåt i körriktningen (till andra sidan av Degermyrvägens korsning, mot Backåkersplatsen) på onsdag 17.3. Linjerna 40 till Elielplatsen, 41 till Kampen, 52 till Munksnäs och 552 till Otnäs använder hållplatsen.

Arrangemanget görs på grund av ett grävarbete som beräknas ta ungefär tre veckor.

Kartta Laajasuontien toiselle puolelle siirtyvästä pysäkistä