Spårlinje 5 slutar tills vidare fr.o.m. 21.3

Spårvägslinje 5 till Skatuddens terminal slutar tills vidare fr.o.m. söndag 21.3. Trafiken slutar på grund av epidemisituationen med mindre båttrafik och färre passagerare.

Spårvägslinje 5 till Skatuddens terminal slutar tills vidare fr.o.m. söndag 21.3. Trafiken slutar på grund av epidemisituationen med mindre båttrafik och färre passagerare.

Till Skatudden kommer man med linje 4. Närmast terminalen ligger hållplatsen Gördelgatan (H0413/H0414) på Marinkasernsgatan.