Tågen stannar inte i Ilmala 15.-18.3 nattetid kl. 23.35 - 4.20

Tågen stannar inte i Ilmala från måndag till torsdag 15.-18.3 nattetid kl. 23.35 - 04.20 på grund av banarbeten. Tåg som inte stannar i Ilmala finns med i Reseplaneraren. Också spår 9-11 i Böle och spår 14-19 på Helsingfors centralstation är stängda för trafik.

På grund av banarbeten stannar L-, I- och P-tågen inte i Ilmala natten mellan måndag-tisdag, tisdag-onsdag och onsdag-torsdag nattetid kl. 23.35 - 04.20.

Samma tåg avgår från avvikande spår i Böle eftersom spår 9, 10 och 11 är stängda. Tågen i riktning mot Hoplax avgår från spår 8 och tågen i riktning mot Helsingfors från spår 7.

Spår 14-19 vid Helsingfors centralstation är stängda och tågen i riktning mot Esbo och Myrbacka avgår från avvikande spår.

Tåg som inte stannar i Ilmala finns med i Reseplaneraren. Reseplaneraren visar de vanliga avgångsplattformarna och spårändringarna uppdateras inte i realtid i systemet. Också andra spårändringar är möjliga.

Skärmarna på stationen visar information om eventuella förändringar i realtid.

Alternativa förbindelser från Ilmala:

Med buss 23 och 23 från Ilmalabrinken eller Ilmalatorget, där byte till tåget.

Obs! Den 1 december 2020 har hållplatsen Ilmalatorget i riktning mot Böle flyttats bakåt ca 100 m.