Tidtabellsändringar för A-, L-, U-, X-, Y- och I-tåg fr.o.m. 28.3

På grund av coronaviruspandemin har antalet resenärer minskat och vi behöver lägga ner tågturer från och med 28.3. I regel läggs tågturer ner utanför rusningstid.

På grund av coronaviruspandemin har antalet resenärer minskat och vi behöver lägga ner turer i tågtrafiken. Pendlingsresorna säkerställs och tågturer läggs ner i regel utanför rusningstiden. Det sker ändringar i tidtabellerna för A-, L-, U-, X-, Y- och I-tåg fr.o.m. 28.3.

Trafikeringstiden för 10-minuterstrafik för A-tåget förkortas och följande tågturer läggs ner:

  • Från Helsingfors mån-fre kl. 6.13, 6.33, 9.13, 14.33, 18.13
  • Från Alberga mån-fre kl. 6.16, 6.36, 6.56, 9.36, 14.56, 18.36
  • mån-sön från Helsingfors kl. 22.33 och från Alberga kl. 22.56

U-tåg, som nu avgår från Helsingfors mån-sön kl. 22.42, blir L-tåg som avgår kl. 22.33.

L-tågturer natten mellan fredag och lördag samt lördag och söndag kl. 0.33 från Helsingfors och kl. 1.37 från Kyrkslätt läggs ner. Dessa tåg kör ännu på efternatt på söndag 28.3.

Y-tåg mån-fre kl. 19.23 från Helsingfors och kl. 20.24 från Sjundeå blir X-tåg som stannar vid samma stationer som U-tåg. De nya avgångstiderna är kl. 19.19 från Helsingfors och kl. 20.22 från Sjundeå.

I-tågturen mån-fre kl. 0.06 från Helsingfors läggs ner. Denna tågtur körs i fortsättningen endast natten mellan fredag och lördag samt lördag och söndag. Också tågturen mån-sön kl. 0.36 från Helsingfors läggs ner. Detta tåg kör ännu på efternatt på söndag 28.3.

De nya tidtabellerna hittar du i Reseplaneraren och de är tillgängliga också i utskrivbar form.