UPPDATERAD: Tre avgångar på U-linje 192/T dras in - granska tidtabellen före resan

Tre vardagsavgångar på U-linje 192/T dras in fr.o.m. 6.4. Nya tidtabellen finns i Reseplaneraren fr.o.m. 6.4. Det lönar sig alltid granska tidtabellen före resan i Reseplaneraren och Matkahuoltos tidtabellssökning.

Uppdaterad 1.4 kl 13: tre avgångar dras in i stället för bara en såsom tidigare meddelats

Tre vardagsavgångar på U-linje 192 dras in fr.o.m. 6.4:
från Kampen kl. 7.20 och 9.25T
från Sjundeå (Södra Laversvägen) ca 7.30T
Uppdarterade nya tidtabellen finns i Reseplaneraren och i pdf-format på sidan utskrivbara tidtabeller fr.o.m. 6.4.

På grund av pandemisituationen och bl.a. distansundervisning i olika läroanstalt ändras U-linjernas tidtabeller tätt och med kort varsel. Det lönar sig alltid granska tidtabellen före resan i Reseplaneraren och Matkahuoltos tidtabellssökning (länken leder utanför denna nätplats). Tryckta tidtabeller på hållplatser visar gammal information för den här linjens del. På skärmar stämmer uppgifterna bättre – bara vi får ändringarna till kännedom i tid.

U-linjer riktas utanför HRT-området och HRT har gjort ett linjespecifikt avtal om HRT-biljetternas giltighet inom HRT-området. Merparten av U-linjerna är marknadsbaserade där trafikidkaren beslutar om trafiken.