En avgång på U-linje 192T har dragits in fr.o.m. 1.3

En vardagsavgång på U-linje 192T från Sjundeå (Södra Laversvägen) cirka kl. 8.48 har tills vidare dragits in.

En vardagsavgång på U-linje 192T från Sjundeå (Södra Laversvägen) cirka kl. 8.48 har tills vidare dragits in.

Den nya tidtabellen syns i Reseplaneraren 8.3.