Ändringar i tidtabellen för U-linje 280 - granska tidtabellen före resan

Olika trafikidkare på U-linje 280 gör ändringar i sina tidtabeller. Pohjolan Liikenne ändrade lördagstidtabeller redan 13.3. Det blir ändringar i turer som Vainion Liikenne trafikerar fr.o.m. lördag 20.3. Dessa gäller alla veckodagar. Det lönar sig att granska tidtabellen före resan i Reseplaneraren och Matkahuoltos tidtabellssökning.

Olika trafikidkare på U-linje 280 gör ändringar i sina tidtabeller.

Pohjolan Liikenne ändrade lördagstidtabeller redan fr.o.m. 13.3.

Det blir ändringar i turer som Vainion Liikenne trafikerar fr.o.m. lördag 20.3. Ändringarna gäller alla veckodagar.

De senaste ändringarna syns redan i Reseplaneraren och i pdf-format på sidan utskrivbara tidtabeller.

På grund av pandemisituationen och bl.a. distansundervisning i olika läroanstalt ändras linjens tidtabell tätt och med kort varsel. Det lönar sig alltid att granska tidtabellen före resan i Reseplaneraren och Matkahuoltos tidtabellssökning (länken leder utanför denna nätplats). Tryckta tidtabeller på hållplatser visar gammal information för den här linjens del. På skärmar stämmer uppgifterna bättre – bara vi får ändringarna till kännedom i tid.

U-linjer riktas utanför HRT-området och HRT har gjort ett linjespecifikt avtal om HRT-biljetternas giltighet inom HRT-området. Merparten av U-linjerna är marknadsbaserade där trafikidkaren beslutar om trafiken.