Ändhållplatsen för linje 502 flyttas från Havshagen till Björnparken 7.6.2021

Ändhållplatsen för linje 502 Havshagen - Mejlans - Alberga flyttas från Havshagen till Björnparken på måndag 7.6.2021 p.g.a. arbeten som börjar i sommar. Sträckan Broholmsgatan - Havshagen dras in tills vidare.

Ändhållplatsen för linje 502 Havshagen - Mejlans - Alberga flyttas från Havshagen till Björnparken på måndag 7.6.2021 p.g.a. arbeten som börjar i sommar. Ändhållplatsen för linje 502 är framför Berghälls bibliotek, eftersom det inte fanns plats för hållplatsen i närheten av Hagnäs på grund av flera byggplatser. Hållplatserna vid Hagnäskajen och Havshagen dras in. Hållplatserna som dras in heter Havshagen och Hagnäs, och den nya ändhållplatsen och avgångshållplatsen är Björnparken.

Ruttändringen på linje 502 innebär att t.ex. förbindelsen från Havshagen till Mejlans kräver byten. Linje 55 kör dock från Havshagen till hållplatserna i Hagnäs, och därifrån är det ca 450 m till hållplatserna för linje 502 som ligger i närheten av Berghälls ämbetshus. Utöver kan man också ta sig från Havshagen till Mejlans med linje 55 som kör till Tågvägen där man kan byta till stomlinjerna 500 och 510. I Reseplaneraren kan du hitta det bästa ruttalternativet just för dig.

Kartta linjan 502 reittimuutoksesta