Linjer 436/K, 437/K och 566/V på undantagsrutt i Tavastby fr.o.m. 12.4. Kakolabackens hållplatser på Ring III stängs permanent

Linjer 436/K, 437/K och 566/V har vid Tavastby avvikande rutt österut via Ring III fr.o.m. måndag 12.4. Ruttavsnittet Tavastkullavägen – Ainovägen uteblir. Samtidigt stängs hållplatserna Kakolabacken (V1214/V1215) på Ring III permanent.

Linjer 436, 436K, 437, 437K, 566 ja 566V har vid Tavastby avvikande rutt österut via Ring III fr.o.m. måndag 12.4 på grund av grundreparation av Ring III. Linjerna kör alltså tillfälligt österut samma rutt som de kör västerut. Ruttavsnittet Tavastkullavägen – Ainovägen uteblir. Linjerna använder inte hållplatserna Tavastkulla gård (V1236), Tavastkullavägen (V1289) och Majsgränden (V1295).

Hållplatsparet Kakolabacken (V1214/V1215) på Ring III stängs permanent.

Närmaste ersättande hållplatser är Gammelbyvägen (V1216/V1217) på Ring III vid Askisvägens anslutning samt på Mårtensbyvägen. Andra linjer använder hållplatser längs Ainovägen normalt.

Undantagsrutten beräknas vara i kraft till hösten 2021. En länk till Ring III-reparationsprojektets nätplats (Trafikledsverket, på finska, länken leder utanför denna nätplats)

Kartta poikkeusreitistä