Linje 17 Berghäll - Munkholmen läggs ner 7.6.2021

Linje 17 Berghäll - Kronohagen - Munkholmen läggs ner på måndag 7.6.2021. Bland annat spårvagnslinjer erbjuder ersättande förbindelser. Till exempel den nya rutten för spårvagnslinje 6 till Eirastranden ersätter den indragna tjänsten på Munkholmen.

Linje 17 Berghäll - Kronohagen - Munkholmen läggs ner i början av sommartrafiken på måndag 7.6.2021. Bland annat spårvagnslinjer erbjuder ersättande förbindelser: till exempel den nya rutten för linje 6 till Eirastranden ersätter den indragna tjänsten på Munkholmen.

HRT:s styrelse har tidigare beslutat att lägga ner linjen som har haft för få resenärer. Antalet resenärer och biljettintäkter i kollektivtrafiken har minskat avsevärt på grund av coronaviruspandemin. Vårt mål är att hitta besparingar sommaren och hösten 2021 genom att minska utbudet under rusningstider så att utbudet motsvarar den minskade efterfrågan.

De följande hållplatserna dras in för linjen: Munkholmsgatan, Ärtholmsgatan, Grundsundsgränden, Björnparken, Berghälls ämbetshus, Hagnäs, Olympiaterminalen, Kaptensgatan, Eira sjukhus, Brunnsparken, Jungfrustigen, Eira, Styrmansgatan, Norra Magasingatan, Salutorget, Elisabetsgatan, Riddarhuset, Elisabetsskvären, Sjötullsgatan, Etnäsgatan och Kyrkogatan.

Kartta poistuvat reitistä 17