Metron kör oregelbunden och glesare trafik 19.4 p.g.a. ett tekniskt fel

Metron kör oregelbunden trafik p.g.a. ett tekniskt fel. Trafiken körs med glesare turintervaller än vanligt. Tåg från/till Mellungsbacka vändas tillsvidare i Gräsviken.

Metron kör oregelbunden trafik p.g.a. ett tekniskt fel vid Kägeludden. Trafiken körs med glesare turintervaller än vanligt.

Tåg från/till Mellungsbacka (linje M2) vändas tillsvidare i Gräsviken. Metrotrafiken från/till Nordsjö (linje M1) körs som vanligt fram till Mattby.