Spårvägslinje 9 fortsätter till Västra terminalen och linje 7 tillbaka till egen rutt 3.5

Förändringarna i spårvägstrafiken fortsätter på måndag 3.5 när nya Atlantgatans bana och Atlantbron tas i bruk. Linje 9 fortsätter från Utterhällen till Västra terminalen. Linje 7 tar igen sin egen rutt och trafiken med ersättande bussen 7X slutar. Linjerna 7 och 9 byter linjetecken vid hållplatsen Västra terminalen 2. Tidtabeller för linjer 6, 7, 8 och 9 ändras.

Ruttförändring för linje 9
Linje 7 tillbaka till egen rutt
Tidtabeller för linjer 6, 7, 8 och 9 ändras
Karta

Ruttförändring för linje 9

Linje 9 fortsätter fr.o.m. måndag 3.5 från Utterhällen i Busholmen längs Atlantgatan och över nya Atlantbron till Västra terminalen 2. Nya hållplatser på Atlantgatan är Uttergatan (H0832/H0833) och Kanariegatan (H0344/H0343). Avgångshållplatsen vid Västra terminalen 2 via Utterhällen mot centrum är H0238 och ankomsthållplatsen H0239.

Linjer 7 och 9 byter linjetecken vid Västra terminalen:

  • En vagn på linje 7 som kommer från centrum längs Stillahavsgatan fortsätter efter tidsutjämning som linje 9 via Utterhällen mot centrum och Böle
  • En vagn på linje 9 som kommer från centrum via Utterhällen fortsätter efter tidsutjämning som linje 7 längs Stillahavsgatan mot centrum och Böle.

Arrangemanget är i kraft tills vändslingan som planerats vid Bunkern är färdig.

I fortsättningen lönar det sig att från Västra terminalen ta en spårvagn i någondera riktningen, 7 eller 9. Båda åker bl.a. via Kampen till Järnvägsstationen.

Gamla ändhållplatsen Utterhällen (H0295/H0294) uteblir för linje 9. Endast linje 8 använder den i fortsättningen.

Nya rutten för linje 9 i Reseplaneraren:
Böle station – Västra terminalen 2
Västra terminalen 2 – Böle station

Linje 7 tillbaka till egen rutt

Linje 7 återgår till sin egen rutt via Kampen och Stillahavsgatan till Västra terminalen. Länk till meddelandet om undantagsrutten under tiden 6.4 – 2.5.

Hållplatserna vid undantagsrutten som började 6.4. uteblir. Linje 7 använder inte längre hållplatser Studenthuset, längs Bulevarden och i Sandvik. Helt och hållet utan regelbunden trafik blir hållplatserna längs Sandvikens länk: Sandviksgatan (H0810), Kalevagatan (H0812), tidigare ändhållplatsen Sandviken (H0811) och Repslagaregatan ((H0809).

Ersättande service erbjuder linje 6 till Sandvikstorget, linjerna 7 och 9 till Västra länken samt buss 22 från Drumsö via Gräsviken och längs Sandvikskajen till Rödbergen.

Trafiken på ersättande busslinjen 7X upphör.

Rutten för linje 7 fr.o.m. 3.5 i Reseplaneraren:
Böle station – Västra terminalen 2
Västra terminalen 2 – Böle station

Tidtabeller för linjer 6, 7, 8 och 9 ändras 3.5

I samband med ändringarna ändras tidtabeller för linjer 6, 7, 8 och 9.
Nya tidtabeller finns i Reseplaneraren och i pdf-form också på sidan utskrivbara tidtabeller.

Karta

Linjerna 7 och 9 fr.o.m. 3.5:

Kartta linjan 9 muuttuvasta reitistä ja linjasta 7 3.5. alkaen

Öppna en större karta