Banarbeten påverkar närtågtrafiken på stambanan 7.6–29.8

Nytt ställverk vid Kervo och broarbeten vid Bocksbacka påverkar närtågtrafiken fr.o.m. 7.6. Påverkan på närtågtrafiken fortsätter till 29.8. Det sker ändringar i trafiken särskilt för K-tågen och vid Bocksbacka station. Under en del av sommaren kör Z-tågen bara från Lahtis till Haarajoki. Från Haarajoki kör en ersättningsbuss till Kervo. Även restiderna förlänger p.g.a. banarbeten. Det lönar sig att planera resan på förhand och reservera mer tid än vanligt i trafiken.

Tillagt 7.6: information om I-tåg som är försenade 

Det nya ställverket vid Kervo tas i bruk på sommaren. Under sommaren görs också broarbeten vid Bocksbacka.

Arbeten påverkar särskilt trafiken för K-tågen och vid Bocksbacka station. I- och K-tågen stannar inte vid Bocksbacka station i riktning mot norr. Under en del av sommaren kör Z-tågen bara från Lahtis till Haarajoki. Från Haarajoki kör en ersättningsbuss till Kervo. D-tågen trafikerar inte under sommaren. Restiderna förlänger också p.g.a. banarbeten och det blir även ändringar i avgångsspår på sommaren.

Förändringarna i närtågtrafiken på stambanan

Förändringarna innebär att K-tågen har glesare turtäthet och kör en del av dagen bara mellan Dickursby och Kervo. Därutöver ställs in en del av Z- och D-tågen och R-tågen har färre turer under rusningstider. Det sker också ändringar i avgångsspår.

K-tågen

På grund av andra banarbeten börjar förändringarna i tidtabellen för K-tågen på måndag 7.6.2021.

 • På vardagar ca kl. 5.30–19.30 kör K-tågen bara mellan Dickursby och Kervo, huvudsakligen med 20 minuters mellanrum. På vardagar 7.6–27.6 och 16.8–29.8 under rusningstider ca kl. 6.30–8.30 samt 15.30–17.30 kör K-tågen med 10 minuters mellanrum.
 • Tidigt på morgonen, på kvällarna och under veckosluten kör K-tågen mellan Helsingfors och Kervo med 20 minuters mellanrum. K-tågen i riktning mot Kervo stannar inte i Bocksbacka på vardagar ca. kl. 5.30–23.00 och under veckosluten ca kl. 7.30–23.00. Nattetid trafikerar tågen som vanligt.
 • Om man vill resa med K-tåget i riktning mot Helsingfors, lönar det sig att byta till P-tåget i Sandkulla. När man reser i riktning mot Kervo rekommenderas det att ta sig med I-tåget till Sandkulla.

I- och P-tågen

 • På vardagar 7.6–29.8 kör I- och P-tågen med 10 minuters mellanrum dag- och nattetid och på kvällarna ca kl. 19.00–23.00 med 20 minuters mellanrum.
 • Under veckosluten kör I- och P-tågen kl. 7.30–23.00 med 20 minuters mellanrum. Nattetid trafikerar tågen som vanligt. I-tågen stannar inte i Bocksbacka på vardagar ca. kl. 5.00–23.00 och under veckosluten ca kl. 8.00–23.00. 
 • Varje annat I-tåg stannar inte vid de följande stationerna: Bocksbacka, Malm, Mosabacka och Parkstad.

Reittikartta kesän ratatöistäKlicka för att förstora

VR:s närtrafik dvs. R-, Z- och D-tågen

Banarbeten i Kervo påverkar också närtåg som kommer utanför HRT-området dvs. R-, Z- och D-tågen samt fjärrtågen. De exakta tidtabellerna för VR:s närtåg och fjärrtrafik hittar du på vr.fi.

D-tågen

 • D-tågen är inte i trafik mellan 17.6–15.8.

Z-tågen

 • 7.6–15.8 förlängs restiderna för Z-tågen med ca 6–8 minuter mellan Helsingfors och Lahtis.
 • 21.6–6.7 och 16.–22.7 kör majoriteten av Z-tågen bara mellan Haarajoki och Lahtis. Tågen under rusningstid kör från Kouvola till Helsingfors och tvärtom, liksom de första och sista turerna på morgonen och kvällen från Lahtis till Helsingfors och tvärtom.
  • En del av Z-tågen ställs in mellan Helsingfors och Haarajoki. En ersättningsbuss (linje 979X) kör mellan Kervo station och Haarajoki station och avgår en gång i timmen. I Kervo ligger hållplatsen i bussterminalen framför stationen. Det finns skyltar som ger anvisningar på båda stationerna.
  • Både R-tågen och K-tågen kör från Kervo till Helsingfors, men K-tågen stannar vid mellanstationerna. Det är lätt att byta mellan ersättningsbuss 979X och R-tåget i Kervo.

R-tågen

 • 7.6–15.8 förlängs restiderna för R-tågen med fem minuter, och R-tågen har glesare turtäthet under rusningstider p.g.a. arbeten. R-tågen kör huvudsakligen med 30 minuters mellanrum. 7.6–27.6 och 9.8–15.8 körs det också extratågen under rusningstider från Riihimäki kl. 6.59 och från Helsingfors kl. 16.24.

Mer information:

 • Tågtidtabellerna och ruttförslag i HRT-området hittar du på HSL.fi.
 • Mer information om VR:s tåg hittar du på VR.fi.
 • För aktuell information följ skärmarna på stationerna.
 • På Trafikledsverkets hemsida och social mediekanaler hittar du mer information om det nya ställverket vid Kervo. Läs mer om projektet Helsingfors–Riihimäki: https://vayla.fi/sv/alla-projekt/helsingfors-riihimaki