Bussar som trafikerar Degerövägen kör avvikande rutter på grund av rivningsarbetet av Rävsundsvägens bro fr.o.m. 1.6.2021

Det påbörjas rivningsarbetet av Rävsundsvägens bro tisdagen 1.6.2021 och busslinjer som trafikerar Degerövägen börjar köra avvikande rutter på grund av arbeten. Förändringarna påverkar alla bussar som trafikerar Degerövägen dvs. linjerna 84, 85N, 86, 86N, 87N, 88, 88B och 802. Förändringarna sker eftersom Degerövägen blir en boulevard mellan Uppbyvägen och Hundholmsvägen.

Bussar som trafikerar Degerövägen börjar köra avvikande rutter på grund av rivningsarbetet av Rävsundsvägens bro på tisdag 1.6.2021. Förändringarna påverkar alla bussar som trafikerar Degerövägen dvs. linjerna 84, 85N, 86, 86N, 87N, 88, 88B och 802. Förändringarna sker eftersom Degerövägen blir en boulevard mellan Uppbyvägen och Hundholmsvägen.

Ändringarna på linjerna 84, 88 och 88B

Linjerna 84, 88 och 88B kör undantagsrutt direkt längs Degerövägen till Hundholmsvägen. Linjerna trafikerar inte Guvernörsvägen och Mjölövägen dvs. hållplatserna Österängsstigen (H4085, H4086), Humleuddsvägen (H4087, H4088), Rävsundsvägen (H4547, H4548), Jussarögränden (H4091, H4092) och Mjölövägen (H4093, H4094). Linjerna 85 och 86 trafikerar fortfarande Guvernörsvägen.

Degerövägen får de följande nya hållplatserna: Hundholmsvägen (H4975, H4976) och Uppby centrum (H4161, H4942).

Kartta linjojen 84, 88 ja 88B muutoksesta

Ändringarna på linjerna 85, 86, 86N och 87N

Linjerna 85, 86, 86N och 87N kör undantagsrutt direkt längs Degerövägen. Hållplatser som dras in: Rävsundsvägen (H4547, H4548), Jussarögränden (H4091, H4092) och Mjölövägen (H4093, H4094). Degerövägen får de följande nya hållplatserna: Hundholmsvägen (H4975, H4976) och Uppby centrum (H4161, H4942).

Kartta linjojen 85N, 86, 86N, 87N reitistä.

Ruttändringen på närbusslinje 802

Närbusslinje 802 kör till änden av Kyrksundsvägen och sedan förtsätter på avvikande rutt via Guvernörsvägen. Hållplatsen Rävsundsvägens bro (H4549) dras in och nya hållplatserna Fladabågen (H4127, H4128) och Kyrksundsvägen (H4329) tas i bruk.

Kartta lähibussin 802 reittimuutoksesta.