Försök med cykeltransport i busstrafiken i Tusby på sommaren 2021

Det är tillåtet att ta med cykeln på bussen i Tusby under sommaren 7.6-15.8. Du kan ta med cykeln på bussarna 641, 642, 643, 665, 961, 963 och 975N. Vi utreder möjligheten att transportera cyklar också på bussarna.

Du kan ta med cykeln på Tusbybussarna 641, 642, 643, 665, 961, 963 och 975N under sommaren 7.6-15.8. Vi utreder möjligheten att transportera cyklar också på bussarna.

Du kan ta med cykeln på bussen om du har en giltig kollektivtrafikbiljett. Under försöket kostar det inget extra att ta med cykeln på bussen. Stig på bussen med cykeln genom mittdörrarna.

När du stiger på bussen ska du fästa cykeln med remmar som ligger mittemot mittdörrarna. Kontrollera att cykeln sitter ordentligt fast under hela resan.

Mer information om försöket: hsl.fi/sv/cykeltusby.


Delta också i vår enkät om att transportera cyklar på bussarna

Bland alla svarare lottar vi ut fem ABCD-biljetter som gäller i tre dygn. Enkäten är öppen fram till den 10 juni.

Svara på kundenkät