Inställda tåg i närtrafiken 14.5

14.5 kl. 12.30: I närtrafiken har det varit under fredag förmiddag flera inställda tåg än normalt. Mera inställda tåg är att vänta på eftermiddagen och kvällen. De inställda tågen syns bl.a. i Reseplaneraren. Orsaken är brist på personal.

14.5 kl. 12.30

I närtrafiken har det varit under fredag förmiddag flera inställda tåg än normalt. Mera inställda tåg är att vänta på eftermiddagen och kvällen. De inställda tågen syns från framsidan hsl.fi/sv -> Störningar och ändringar eller direkt med denna länk. I Reseplaneraren syns inställda avgångar som överstrukna.

Orsaken till inställda tåg är brist på personal. Vi strävar till att två avgångar efter varandra inte skall ställas in. Vi beklagar olägenheten.