Ändringar i busstrafiken i Havshagen 7.6.2021

Bussarna kör inte via tunneln på Aspnäsgatan från och med 7.6. Ändringen gäller linjerna 17, 55 och 502. I fortsättningen ligger Havshagens hållplatser på Sörnäs strandväg.

Bussarna kör inte via tunneln på Aspnäsgatan från och med 7.6 på grund av arbeten. Ändringen i Havshagen gäller linjerna 17, 55 och 502. Linje 17 läggs ner 7.6 (meddelandet) och linje 502 börjar köra till Björnparken (meddelandet).

De nya hållplatserna för linje 55 ligger på Sörnäs strandväg. Samtidigt börjar linje 16 också stanna vid hållplatserna, vilket förbättrar utbudet av turer i riktning mot Järnvägstorget.

Ändringarna görs på grund av projektet Kronbroarna som börjar i sommar. Mer information om projektet Kronbroarna