Hållplatserna Bindegränden på Örtagårdsvägen flyttas 17.5

Hållplatserna Bindegränden (H3309 och H3310) på Örtagårdsvägen flyttas på måndag 17.5 i riktning mot korsningen av Trädesvägen och Timotejgränden.

Hållplatserna Bindegränden (H3309 och H3310) på Örtagårdsvägen flyttas på måndag 17.5 i riktning mot korsningen av Trädesvägen och Timotejgränden.

Hållplatsen H3309 används av linje 61T till Staffansby och linje 701 till Brobacka och hållplatsen H3310 av linje 61N till Lidmalmen, linje 61T till Järnvägstorget och linje 701 till Vik.

Hållplatserna flyttas på grund av grävningsarbeten och undantaget gäller fram till 25.5.

Hållplatserna på kartan

imageghxb2.png