Hållplatsarrangemang i korsningen av Nupurbölevägen och Gumbölevägen 20.5

Det sker hållplatsarrangemang i korsningen av Nupurbölevägen och Gumbölevägen på torsdag 20.5. Hållplatsen Björnängsvägen (E6817) mot Bemböle flyttas ca 100 meter bakåt i körriktningen och hållplatserna Gumbölekorset (E6226 och E6818) på linje 243/V stängs.

Det sker hållplatsarrangemang i korsningen av Nupurbölevägen och Gumbölevägen på torsdag 20.5.

Hållplatsen Björnängsvägen (E6817) mot Bemböle flyttas ca 100 meter bakåt i körriktningen (västerut), före Gumbölevägens korsning. Även linje 243/V till Esbo centrum börjar använda hållplatsen.

Två hållplatser på Gumbölevägens sida som linje 243/V använt stängs permanent: hållplatser Gumbölekorset (E6226 och E6818). Det här betyder att linje 243/V inte har hållplats mot Veikkola i korsningen för en stund. Nupurbölevägens hållplats Björnängsvägen (E6816) flyttas i senare arbetsskede framåt. Då kan också linje 243/V börja använda den. Så länge som hållplatsen finns på gamla platsen kan man använda linjer 244 och 245/A för resor västerut.

Korsningen av Gumbölevägen och Nupurbölevägen byggs om helt, och resultatet skall bli tryggare för bl.a. skolelever. Arbetena är i slutskede i början av hösten.

Karta över hållplatser som flyttas och stängs