En ny U-linje 375 Myrbacka – Kalajärvi (-Vichtis) börjar 7.6

Vichtisvägens riktning får en ny linje när U-linje 375 Myrbacka – Kalajärvi (-Vichtis) börjar på måndag 7.6. Linjen har 4-5 turer per riktning från måndag till fredag.

Vichtisvägens riktning får en ny linje när U-linje 375 börjar på rutten Myrbacka – Kalajärvi (-Vichtis) på måndag 7.6.

Linjen kommer att ha 4-5 turer per riktning från måndag till fredag. Huvudrutten körs via Mårtensbyvägen på förmiddagar från Vichtis och på eftermiddagar från Myrbacka. Förmiddagens avgång från Myrbacka och eftermiddagens avgångar från Vichtis körs V-rutten via Råtorp.

Turerna avgår vid Myrbacka station från plattform 16 (V1503).

Sista hållplatsen på HRT-området heter Saarijärvi (E7965/E7966) vid Esbo/Vichtis gränsen. Linjen fortsätter härifrån mot Otalampi. Hela rutten hittar man i Matkahuoltos ruttsökning (länken leder utanför denna nätplats).

Rutten, hållplatserna och tidtabellen fr.o.m. 7.6 för U-linje 375 i Reseplaneraren:
Myrbacka – Kalajärvi – Saarijärvi (eftermiddagar)
Saarijärvi – Kalajärvi – Myrbacka (förmiddagar)

Rutten, hållplatserna och tidtabellen fr.o.m. 7.6 för U-linje 375V i Reseplaneraren:
Myyrmäki – Rajatorppa – Kalajärvi – Saarijärvi (förmiddagar)
Saarijärvi - Kalajärvi – Rajatorppa – Myyrmäki (eftermiddagar)

Tidtabellen för U-linje 375 och 375V i pdf-format

U-linjer är linjer som kommer utanför HRT-området, men där HRT:s biljetter gäller för resor som börjar och slutar inom HRT-området. Om resan börjar eller riktas utanför HRT-området (i 375:s fall Vichtis) används trafikidkarens egna biljetter för hela resan. Nylands NMT-central svarar för linjens 375 rutt och tidtabell. Trafikidkare är Tilausliikenne Nikkanen Helsinki Oy. Läs mera om U-linjer.

Karta över den nya U-linjen:

Kartta uudesta linjasta U375 ja U375V. Päälinjan vuorot ajetaan Myyrmäestä Martinkyläntietä Vihdintielle ja V-vuorot Rajatorpantien kautta

Öppna en större karta