Lokförarnas protest avbryter all närtågstrafik på fredag 21.5.

Lokförarnas protest avbryter all närtågstrafik på fredag 21.5. Närtågtrafiken återgår till det normala på lördag efter kl. 05.

Lokförarnas protest avbryter all närtågstrafik på fredag 21.5. Lokförarna kommer inte till sina arbetsturer som börjar på  fredag. Trafiken återupptas på lördag 22.5 uppskatningsvis vid början av morgontrafiken ca. kl. 05. Trafiken återgår gradvis till det normala och det innebär att vissa turer kan bli okörda också efter kl. 05.

HRT ordnar inte ersättande trafik. Man kan granska alternativa förbindelser i Reseplaneraren genom att avlägsna tågalternativet i Reseplanerarens inställningar.

Säsongsbiljetter för kollektivtrafik ersättningen betalas om du inte kan använda alternativa transportsätt på kollektivtrafikresor. Länk till formuläret

HRT:s kundservicenummer (09) 4766 4000 betjänar på fredag  från klockan 6.30.

Eftersom det finns en viss risk att bussarna blir överbelastade, vädjar vi till att undvika kollektivtrafiken, om det bara är möjligt. På det viset möjliggör vi en trygg och smidig resa för dem som nödvändigtvis måste åka. Vi vill att kollektivtrafiken är trygg ur hälsosynvinkel även under avvikande omständigheter.

 

Vi följer under fredagen hur situationen utvecklas och uppdaterar informationen på den här sidan.

 

På det här sättet avlägsnar du ett visst trafikmedel i sökresultaten i Reseplanerarens nätversion:

  1. Sök först en rutt i Reseplaneraren och öppna sedan Anpassa i ruttsökningen
  2. Ett Anpassa-fält öppnas där du kan välja bort ett visst trafikmedel genom att glida väljaren till vänster (blir grått)
  3. Stäng menun. Nya inställningar är i bruk automatiskt. Reseplaneraren visar nu alternativa förbindelser.

Blir med anvisningar som hänvisar till numren ovan

På det här sättet avlägsnar du ett visst trafikmedel i sökresultaten i HRT-appen:

  1. Sök först en rutt i appens Reseplanerare och öppna sedan Inställningar i ruttsökningen
  2. På sidan Inställningar kan du välja bort ett visst trafikmedel genom att glida väljaren till vänster. Blir grått. Lämna på (blåa) andra alternativ.
  3. Stäng menun från Klar-knappen. Appen visar nu alternativa förbindelser.

Bild med anvisningar som hänvisar till numren ovan

 

Bild med anvisningar som hänvisar till numren ovan, skede 3

Alternativa bussförbindelser mot Helsingfors

En del av linjerna har extra turer. Med extra turer är trafiken tätare och bussen kan komma före den schemalagda tiden.

Huvudbanan (Jokela-Helsingfors)

Jokela
965 (till Skavaböle)

Kervo
738 (till Fiskehamnen metro). Extra turer för linje 738.

Savio

973 (till Korso)

Korso
731, 739
633 (till Hagnäs)

Räckhals
739 (från Larsvägen)
587 (från Asolaleden, till Mellungsbacka metro)

Björkby
623 (till Hagnäs)
722 (från Kyttlandsvägen)
724 (från Havukoski). Extra turer för linje 724

Dickursby
611
562 (till Mellungsbacka metro)
724 (från Ånäs). Extra turer för linje 724

Parkstad
73, 74, 75

Mosabacka
74

Malm
69, 70, 71, 73, 74
560 (till Gårdsbacka metro)
554, 561 (till Östra centrum metro)

Bocksbacka
61, 61T, 69
54 (till Östra centrum metro)

Åggelby
64, 69
550 (till Östra centrum metro)

Kottby
69 och bussarna längs Tusbyleden
56 (till Fiskehamnen metro)

Böle
spårvagn 2 och 7
bussar 23, 69, U848
bussar 500, 510, 50, 59 (till Fiskehamnen metro)

Ringbanan (Lejle – Norra Haga)

Lejle
623 (till Hagnäs)

Flygplatsen
615, 617, 415
561 (till Malm och Östra centrum metro)

Aviapolis
615, 617, 415
562 (till Dickursby och Mellungsbacka metro)
561 (till Malm och Östra centrum metro)

Kivistö
431, 616.
U455 – U465 (från Tavastehusledens hållplats)
576 (till Aviapolis, och därifrån bussar 615 och 617 mot Hfrs)

Veckal
433 (till Mårtensdal)
431 (från Vandaforsvägen). Extra turer för linje 431.

Vandaforsen
322, 435, 436. Extra turer för linje 436.

Mårtensdal
421, 435, 436. Extra turer för linje 436.

Klippsta
411, 435, 436. Extra turer för linjerna 411 och 436.

Myrbacka
39, 411. Extra turer för linjerna 411.

Malmgård
37
39 (från hållplatsen vid Malmgårdsvägen)

Gamlas
42, 43
41 (från Spelmansvägen)

Norra Haga
40
51 (till Hagnäs)

Kustbanan (Sjundeå-Ilmala)

Sjundeå
181, 182 (till Kyrkslätt)
U192 (från Kustvägen, stamväg 51)

Kyrkslätt, Tolls, Jorvas
171, 172, 173, 174 (till Mattby metro)
U192 (från Västerleden, stamväg 51)

Masaby
171, 172, 173 (till Mattby metro)

Esbo
200, 213
134, 136, 531 (till Mattby metro)
118 (till Ängskulla metro)

Domsby
213
118 (till Ängskulla metro)

Grankulla
212
548, 549 (till Hagalund metro)
533 (till Mattby metro)

Kera
212, 213, U280 (från Knektbro)
200 (från Åbovägen)

Kilo
114 (till Idrottsparken metro)
200 (från Åbovägen)

Alberga
200
550, 550 (från hållplatsen vid Ring I, till Aalto-universitetet metro)
502 (till Munksnäs, Mejlans och Hagnäs)

Mäkkylä
200
550 (till Aalto-universitetet metro)

Sockenbacka
38, 39, 200

Gjuteriet
37, 321-345 (från hållplatsen Vichtisvägens bro)

Hoplax
40, 41 (från Brandbrunnsplatsen)

Ilmala
23