HRT:s närtågstrafik till Karis upphör 21.6

HRT:s närtågstrafik till Karis upphör den 21 juni. Det har avgått ett Y-tåg kl. 5.44 på vardagsmorgonen från Karis mot Helsingfors och ett L-tåg har kört från Helsingfors till Karis så att tåget har anlänt till Karis kl. 0.20. I fortsättningen går dessa turer endast mellan Sjundeå och Helsingfors och samtidigt fortsätter en ny tågtur från Helsingfors till Sjundeå på vardagsmorgonen. Förbindelserna till Raseborg ersätts med buss 192T/V.

HRT:s närtågstrafik till Karis upphör den 21 juni.

L-tåget kl. 23.03 från Helsingfors har tidigare kört till Karis (tåget har anlänt kl. 0.20). I fortsättningen kör samma tågtur med samma tidtabell endast fram till Sjundeå. Det sista L-tåget som kör till Karis är tåget som anländer kl. 0.20 till Karis natten mellan söndag och måndag. Y-tåg som tidigare avgått kl. 5.44 från Karis till Helsingfors avgår i fortsättningen från Sjundeå kl. 6.09.

Samtidigt börjar L-tåget må-fre kl. 5.03 från Helsingfors köra till Sjundeå istället för Kyrkslätt.

Tågturer som nu dras in har varit trafik som Raseborgs stad har köpt från HRT. Busslinje 192T/V erbjuder ersättande förbindelser från Helsingfors till Karis. Dessa bussturer kör inte via Sjundeå station. Läs mer om bussturer (raasepori.fi).