Förändringar i gångrutterna till plattformarna 1‒4 vid Helsingfors centralstation fr.o.m. 22.6

På grund av byggandet av Kajsatunneln sker det förändringar i gångrutterna till plattformarna 1–4 natten mellan måndag och tisdag 21.6–22.6. Detta börjar gälla fr.o.m. 22.6. Det byggs tillfälliga gångrutterna till plattformarna natten mellan måndag och tisdag.

På grund av byggandet av Kajsatunneln sker det förändringar i gångrutterna till plattformarna 1–4 natten mellan måndag och tisdag 21.6–22.6. Detta börjar gälla fr.o.m. 22.6. Det byggs tillfälliga gångrutterna till plattformarna 3–4 natten mellan måndag och tisdag.

Från och med 22.6:

  • Resenärer får tillfälliga gångrutter till plattformarna 3–4. Själva rutten kommer inte att förändras.
  • Räddningsvägen till plattformarna 1‒3 och till norra delen av plattform 4 går genom byggområdet.
  • Resenärer får använda räddningsvägen till plattformarna 1–3 om den inte är stängd p.g.a. arbeten.

 

Kajsatunneln är en tunnel för fotgängare och cyklister som byggs under Järnvägsstationen.

Kuva työmaaalueen rajauksesta.