Hållplats Södervik på Sörnäs strandväg flyttas 28.6

Hållplats Södervik (H2516) som används av linje 55 i riktning mot Fiskehamnen flyttas ca 50 m mot Hagnäs på Sörnäs strandväg på måndag 28.6. Det tillfälliga läget beräknas gälla i ett år. Hållplatsen flyttas p.g.a. grävningsarbeten.

Hållplats Södervik (H2516) som används av linje 55 på Sörnäs strandväg i riktning mot Fiskehamnen och Forsby flyttas på måndag 28.6.

Hållplatsen flyttas från sitt nuvarande läge vid korsningen av Vilhelmsbergsgatan ca 50 m mot Hagnäs.

Förändringen beräknas gälla fram till juni 2022. Orsaken är grävningsarbeten.