Hållplatsen Aino Acktés väg i Norra Haga dras in 2.7.2021

Hållplatsen Aino Acktés väg på Eliel Saarinens väg i Norra Haga dras in på fredag 2.7.2021. Den närmaste ersättande hållplatsen är Teuvo Pakkalas väg (H1637) som samtidigt tas i bruk.

Hållplatsen Aino Acktés väg på Eliel Saarinens väg i Norra Haga dras in på fredag 2.7.2021. Den närmaste ersättande hållplatsen är Teuvo Pakkalas väg (H1637) som samtidigt tas i bruk. Förändringen gäller buss 51 till Malmgård, 52 till Munksnäs och 552 till Otnäs och närbuss 31 till Norra Haga. Förändringen beror på byggandet av snabbspårvägen och gäller fram tills vidare.

Kartta pysäkkien uusista sijainneista.