Problem i HRT:s biljettförsäljningssystem

Det finns tekniska problem i HRT:s biljettförsäljningssystem. På grund av problemen går det inte att köpa biljetter via alla våra kanaler.

Det finns tekniska problem i HRT:s biljettförsäljningssystem. På grund av problemen går det inte att köpa biljetter via alla våra kanaler.

Det finns problem åtminstone i följande kanaler:
Stora biljettautomater
Försäljnings- och serviceställen
HRT-korttjänst (nätladdning)


Följande försäljningskanaler fungerar:
HSL-appen (enkel-, dygns- och periodbiljetter till smarttelefon)
Kortläsare (värdebiljetter)
HRT:s enkelbiljettautomater
Parkeringsautomaterna i Helsingfors

Problemen påverkar också realtidsinformation för passagerare vid hållplatserna och terminalerna.

Vi jobbar för fullt att åtgärda problemet. Vi beklagar besväret.